Sensors de moviment

Sensors de moviment

Un sensor de presència és un dispositiu electrònic que posa en funcionament un sistema elèctric (encès/apagat) quan detecta moviment en l'àrea o ambient en el qual està instal·lat. S'utilitzen amb freqüència per optimitzar el consum i l'eficiència energètica de sistemes d'il·luminació, tant comunitaris com particulars.

Aplicacions

Instal·lacions elèctriques en vestíbuls, accessos a comunitats i pàrquings, zones exteriors, etc.

Els Detectors de Moviment per Ràdio freqüència (RF) es basen en la detecció emetent ones ultrasòniques (per Radar Microones) i mesurant la velocitat del retorn, independentment de la temperatura. Els detectors de Moviment amb Radar per Microones cobreixen un espai sencer sense precisar d'una visió directa i solen ser més sensibles als moviments petits. Aquest sistema de detecció actua també a través de les portes i finestres primes. Aquesta tecnologia és la més adequada en zones on no hi ha una línia de visió directa.