Programadors digitals

Programadors digitals

Els programadors digitals, actuen directament amb el nombre i temps d'encesos i apagats de les instal·lacions elèctriques, per la seva programació digital permeten la programació, tant setmanal com diària, permetent maniobres des d'un minut fins a 24h, dotats d'una pila de liti conserven la programació durant 5 anys, a l'incorporar una clau digital, permet la conservació de la programació en la memòria en el pendrive.

Aplicacions

Al contrari que els programadors convencionals o analògics, els programadors digitals, permeten un funcionament en els sistemes d'extracció i ventilació dels pàrquings, molt més ajustat a les necessitats d'ús i temps de funcionament, de manera que es redueix en gran mesura el consum energètic d'aquesta instal·lació.