Il·luminació solar

Il·luminació solar

Amb les noves tecnologies en plaques solars, utilitzades com a fonts d'alimentació per a equips d'il·luminació de LED, s'aconsegueixen uns nivells d'il·luminació acceptables i un estalvi energètic important, amb una mínima inversió i un baix cost de manteniment.