Il·luminació exterior

Il·luminació exterior

En aquest apartat d'il·luminació de tecnologia LED per a exteriors, tal com passa en els equips d'interior, hi ha una gran varietat de productes de tecnologia LED amb el grau d'aïllament necessari, per a la seva instal·lació, en qualsevol tipus d'ubicació, tant en zones exteriors o a la intempèrie.