Detector de llum - Sensor crepuscular

Detector de llum - Sensor crepuscular

El sensor crepuscular és un sensor de lluminositat totalment autònom capaç de detectar el vespre i l'alba, el que li permet connectar o desconnectar les instal·lacions connectades a la seva sortida. Permet la configuració del valor consigna de lluminositat (LUX) sobre el qual ha d'actuar. Quan la llum s'esvaeix al capvespre per sota del valor de lluminositat connecta la il·luminació, fins que de nou es fa de dia i la llum supera el valor de lluminositat consigna. L'aparell sempre retarda l'actuació sobre la sortida de la càrrega 60 segons, per assegurar així que una il·luminació temporal inesperada, no provoqués una desconnexió, per exemple, la il·luminació d'un vehicle.

Aplicacions

Control de connexió i desconnexió d'instal·lacions elèctriques en vestíbuls, accessos a comunitats i pàrquings, zones exteriors i rètols lluminosos, magatzems, etc.