El Led

La tecnologia coneguda com LED (Díode Emissor de Llum), també anomenada Díode Lluminosa, consisteix bàsicament en un material semiconductor que és capaç d'emetre una radiació electromagnètica en forma de Llum, amb diverses gammes de colors i potències.

Avantatges Il·luminació LED

  • BAIX CONSUM ELÈCTRIC: Fins a un 80% d'estalvi en el consum diari d'electricitat respecte a la il·luminació convencional i fins a un 20% en relació a la il·luminació fluorescent de baix consum.
  • VIDA ÚTIL: Funcionant a una tensió nominal, el corrent i l'ambient adequats, els LED gaudeixen d'una llarga vida aproximadament 45.000 hores.
  • DIMENSIONS REDUÏDES: Un led és un petit dispositiu que pot projectar un feix de llum d'altes prestacions lumíniques.
  • PROTECCIÓ DE MEDI AMBIENT: Es fabrica amb materials no tòxics (a diferència de les làmpades fluorescents amb el mercuri).
  • FUNCIONAMENT: La seva encesa és instantani en la seva màxima potència, no l'afecta el nombre de connexions o desconnexions.
  • IRROMPIBLES Y ALTAMENT RESISTENTS: Altament resistent. Les càpsules que protegeixen els díode led proporcionen una major resistència respecte de les lluminàries convencionals.
  • RECICLABLES: Els LED poden ser totalment reciclats.
  • AMPLIA GAMA: Varietat de potència lumínica, colors, dimensions, funcions i aplicacions.
  • VERSATILITAT: Poden ser usats per a il·luminació principal, perimetral, senyalització, balises, cartelleria, decoració, sobre PCB, cable flexible, o altres materials desitjats.

Sens dubte, aquestes 10 avantatges de la il·luminació led ens ofereixen importants beneficis que podem gaudir a les nostres Instal·lacions. Si està decidit a aprofitar els avantatges de la il·luminació led contacti amb nosaltres i l'atendrem amb molt de gust, per oferir la millor solució per a la seva instal·lació d'estalvi energètic.