Estudis Energètics

Exemple d'il·luminació en un pàrquing de 36 places d'aparcament

Compost per 21 unitats d'equips fluorescents convencionals instal·lats, 14 d'ells en mode funcionament (polsador) i 7 més en mode funcionament (24h).

Instal·lació convencional 14 tubs fluorescents 1200mm en mode (polsador) i 7 tubs fluorescents 1200mm en mode (24):

Mode ConcepteUt.Hores/diaW/unitatkw/anyPreu KwI.V.A 21%Total €
POLSADORFluorescent 36w R.F.M142,2h42.44760.1465269,74 €84,39 €
24 HORESFluorescent 36w
R.F.M
724h42.425990.14652380,81 €460,77 €
CONSUM ANUAL (Instal·lació convencional):545,16 €

Instal·lació 14 tubs de led Philips 1200mm en mode (polsador) i 7 tubs Led Philips 1200mm en mode (24):

Mode ConcepteUt.Hores/diaW/unitatkw/anyPrecio KwI.V.A 21%Total €
POLSADORTubo Led Philips 1200mm142,2h14.51630.1465223.88 €23.88 €
24 HORESTubo Led Philips 1200mm724h14.58890.14652130.26 €130.26 €
CONSUMO ANUAL (Instalación Led):154.14 €

Dades econòmiques:
ESTALVI ENERGÈTIC ANUAL391,03 €
ESTALVI MENSUAL32,59 €
INVERSIÓ (Herrero il·luminació)540,96 €
AMORTITZACIÓ17 MESES
FINANÇAMENT24 MESES

Financiació / Inversió / Amortització:

InversióQuotesImport / MensualTotal
540.96 €2422,54 €540,96 €

Comentaris

  • La propietat abonaria a Herrero Iluminación 24 quotes de 22,54 €/mes, pel finançament de la instal·lació realitzada.
  • L'estalvi en energia consumida seria de 32,59 €/mes i la quota mensual del finançament seria de 22,54 €/mes, per tant el cost mensual del finançament és inferior a l'estalvi obtingut, en energia no consumida (32,59 €) - (22,54 €) = Estalvi mensual 10,05 €
  • El primer any els costos totals per a la propietat, ara (424.32 €/any), abans (545.16 €/any). Estalvi anual 120,60 €
  • El segon any els costos totals per a la propietat, ara (424.32 €/any), abans (545.16 €/any). Estalvi anual 120,60 €
  • El tercer any i anys successius, els costos totals per a la propietat serien de 154.08 €/any.Estalvi anua 391,08€