Avís Legal

Francisco Herrero Cofreces (Des d'ara Herrero Iluminación Led), societat de nacionalitat espanyola, amb CIF 36932483A i domicili en Vía Júlia, 45 08042 Barcelona, informa als Usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat de Herrero Iluminación Led i de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1.- L'accés i l'ús de la Pàgina web de Herrero Iluminación Led, quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització en totes les pàgines web de titularitat de Herrero Iluminación Led suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi al mateix. Herrero Iluminación Led es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d'Ús.

2.- Propietat Intel·lectual i Industrial. Tots els continguts de les pàgines web de Herrero Iluminación Led estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Francisco Herrero Cofreces o a tercers si és el cas. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts. L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin si escau dels drets de Herrero Iluminación Led o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Herrero Iluminación Led o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de propietat intel·lectual / industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Herrero Iluminación Led i / o la seva informació o serveis oferts.

L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Herrero Iluminación Led de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic ia fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar les següents activitats: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics de Herrero Iluminación Led, dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.- Renúncies i Limitacions de responsabilitat. Herrero Iluminación Led no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de Herrero Iluminación Led ni dels continguts proporcionats per tercers. Herrero Iluminación Led no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web de Herrero Iluminación Led o de l'ús d'informació o aplicacions que contingui.

Herrero Iluminación Led no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web.

Herrero Iluminación Led no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de la pàgina web siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Herrero Iluminación Led i / o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina de Herrero Iluminación Led es realitzarà sota la exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i no és Herrero Iluminación Led responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5.- General. Herrero Iluminación Led es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web de Herrero Iluminación Led. Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Herrero Iluminación Led a títol gratuït.